Tag Archives: Isaac Newton

Isaac Newton

Sataşmalara uğradığı ve genellikle sınıfın tembellerine yakın oturduğu okuldan nefret etti.

Mekanik, matematik, termodinamik, astronomi, optik ve akustik alanlarındaki buluşları onu şimdiye kadar yaşamış diğer bilim simalarının hepsinden en az iki kat önemli kılacak düzeydedir. En özgün çalışmalarının tamamını içeren Principa Mathematica (1687) adlı eserinin bilim tarihindeki en önemli kitap olduğu söylenebilir. Okumaya devam et